V oblasti železniční přepravy nabízíme a zajišťujeme:

- vnitrostátní, mezistátní i tranzitní přepravu železničních celovozových zásilek (jednotlivých vozů i ucelených vlaků)   po českých, slovenských i dalších evropských železnicích, případně i mimoevropských. Dle potřeb zákazníka   zajistíme i pouze část těchto přeprav
- potřebné a vhodné železniční vozy pro přepravy
- informace o průběhu přepravy zásilky
- dosažení nižších cen dovozného ve srovnání s cenami tarifními pro konečného zákazníka, tedy pro Vás
- řešení případně vzniklých reklamací z přepravy se zainteresovanými železnicemi
- možnost sjednání platebních podmínek a lhůt vyhovujících jak Vaší, tak naší firmě