Vítejte na naši webové prezentaci.Společnost Spedice Praha byla založená v roce 2004 za účelem provozování přepravy zboží.
V současné době nabízíme a zajištujeme přepravu zboží s využitím silničních a železničních sítí.
Přepravujeme i nebezpečné věci dle Dohody ADR (mimo tříd 1 a 7) - silniční přeprava, resp. Řádu RID (všech tříd) - železniční přeprava.
Námi přepravovaný materiál je krytý pojištěním odpovědnosti za škodu do 6 mil. CZK, po dohodě s možností připojištění.
Naše činnost splňuje požadavky dle certifikace: ČSN EN ISO 9001:2001

Kliknutím sem otevřete výpis v obchodním rejstříku