V oblasti silniční přepravy nabízíme a zajištujeme:

- vnitrostátní a mezinárodní silniční přepravu
- přepravu nebezpečného zboží podle Dohody ADR (mimo tříd 1 a 7)
- vlastní moderní vozový park, nebo smluvní dopravce
- stálý přehled o pohybu vozidel pomocí GPS systému
- dosažení nižších cen za přepravu
- pojištění odpovědnosti za případnou způsobenou škodu
- možnost sjednání platebních podmínek a lhůt vyhovujících jak Vaší, tak naší firmě